METAL-SERW
ZAKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ I MECHANIKI MASZYN
ul. Grunwaldzka 1c, 74-400 Dębno

Naprawa zbiorników oleju

naprawa zbiorników oleju

Nasza firma realizuje zlecenia o różnym charakterze jednym z nich może być również –

profesjonalna naprawa zbiorników oleju hydraulicznego.

METAL-SERW świadczy usługi z zakresu regeneracji wszystkich elementów składowych układów hydraulicznych w maszynach.

Dlatego niejednokrotnie stali kontrahenci korzystają z opcji jaką jest serwis | naprawa zbiornika oleju hydraulicznego w maszynach budowlanych

 • regeneracja zbiorników oleju w pojazdach mechanicznych
 • regeneracja zbiorniku oleju w pojazdach drogowych

 • naprawa zbiorników oleju hydraulicznego w maszynach rolniczych
 • naprawa zbiorników oleju w maszynach produkcyjnych
 • naprawa zbiorników oleju w sprzęcie | maszynach rolniczych
 • regeneracja zbiorników oleju w maszynach przeładunkowych
 • naprawa zbiorników w koparkach | ładowarkach

 • naprawa zbiorników w zasilaczach hydraulicznych

 • naprawa zbiorników oleju w minikoparkach | midikoparkach | miniładowarkach
 • naprawa zbiorników oleju dźwigów | podnośników
 • naprawa zbiorników oleju w paczkarki złomu | prasonożyce | strzępiarki | kompaktory | rozdrabniacze

 • naprawa zbiorników oleju w paczkarkach złomu | rębaki | przesiewacze
 • naprawa zbiorników oleju w urządzeniach do przerzucania kompostu
Wszystkie operacje remontowe lub modyfikacyjne przeprowadzone są za zgodą zleceniodawcy. Regeneracja zgodnie z powierzoną dokumentacją techniczną dzięki czemu nie urządzenie nie traci ważności UDT

Podejmujemy się również regeneracji innych zbiorników cieczy roboczej

Z racji na fakt jakie zadanie ma zbiornik cieczy roboczej – wszystkie prace naprawcze przeprowadzane są przy zachowaniu wyjątkowej staranności i precyzyjnej dokładności. Zbiornik ze względu na swoje zadanie są elementami nietypowymi. Jest to bardzo ważna część układu hydraulicznego i wystąpienie w nim nieszczelności ma bardzo niekorzystny wpływ na całą hydraulikę w urządzeniu. Zbiorniki są elementami często o indywidualnym charakterze konstrukcyjnym. Dlatego niejednokrotnie tańszą opcją staje się regeneracja, aniżeli zakup nowego.

Zadanie jakie ma zbiornik oleju hydraulicznego w napędzie hydraulicznym spełniać może jedynie będąc w stanie nienagannym. Olej hydrauliczny zassany przez pompę wyporową właśnie ze zbiornika powraca do niego po oddaniu energii wytworzonej do pracy (pracy do której jest przeznaczony układ hydrauliczny). Zbiornik spełnia zadania następujące:

 1. gromadzi odpowiedni stan oleju potrzebnego do wykonania pracy w zamkniętym układzie hydraulicznym
 2. Powoduje brak skraplania się wody z powietrza
 3. Samoczynnie filtruje | oddziela zanieczyszczenia powstające w oleju poprzez pracę układu – Tworzące się zanieczyszczenia osadzają się na dnie
 4. wyrównuje różnicę pomiędzy pobraną ilością oleju hydraulicznego przeznaczonego do wytworzenia energii (zassanej przez pompy wyporowe), i powracającej do zbiornika.
 5. Ułatwia przedostanie (wydostania) się powietrza z oleju hydraulicznego
 6. Powracający olej do zbiornika ma możliwość ochłodzenia i zmniejszenia swojej temperatury. Poprzez dobrze dobraną pojemność spełnia rolę chłodnicy oddając do otoczenia znaczne ciepło.

Naprawa zbiorników oleju

regeneracja zbiorników oleju

naprawa zbiornika oleju hydraulicznego

Comments are closed here.